Противодействие терроризму

Терроризм – угроза обществу

Терроризм – угроза обществу

2021-05-05 15:01:45

Кошіріпалу Қарау

Террористік актілерді болдырмау жөніндегі халыққа арналған жаднама

Террористік актілерді болдырмау жөніндегі халыққа арналған жаднама

2021-05-05 15:01:30

Кошіріпалу Қарау

Памятка населению по предупреждению актов терроризма

Памятка населению по предупреждению актов терроризма

2021-05-05 15:01:03

Кошіріпалу Қарау